PRAKTISCHE INFORMATIE

WAT IS LICHAAMSGERICHTE THERAPIE?

Lichaamsgerichte therapie helpt je met lichaamsoefeningen om dieper in contact te komen met de spanningen en emoties in je lichaam. Om emotionele pijn niet te voelen, zoeken mensen oplossingen met het hoofd. Dit leidt vaak tot piekergedrag, meer stress en nieuwe (vermijdende) gedragspatronen. Wat je helpt, is de opgeslagen spanning en emoties in je lichaam op te zoeken en vrij te maken.
"Gevoel wat onderdrukt is, is dat niet voor niets. Om dit weer vrij te maken is tijd, aandacht, geduld, moed en een ervaring van veiligheid nodig. En: liefdevolle en onvoorwaardelijke aanwezigheid. Acceptatie. Zijn met wat is. Luisteren naar wat de persoon te vertellen heeft. Of juist horen wat in stilte gedeeld wil worden. Pas dan komt dat wat de persoon belemmerd en bekneld heeft, vanzelf boven en krijgt het ruimte; men maakt zich vrij" (citaat Michèle Bijlefeld, arts). Met deze liefdevolle aandacht zonder vooroordelen luister ik graag naar wat jouw hoofd, je hart en je lijf te vertellen heeft.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Per 1 oktober 2010 hanteer ik de volgende inkomensafhankelijke tarieven. 

Voor particulieren die over een inkomen beschikken gelden de volgende tarieven: 

Tot 25.000 bruto per jaar (categorie A) is het tarief 65 euro per uur, 

Van 25.000 tot 40.000 bruto  per jaar  (categorie B) is het tarief 77 euro per uur, 

Van 40.000 tot 60.000 bruto per jaar (categorie C) is het tarief 93 euro per uur, Van 60.000 tot 90.000 bruto per jaar (tariefgroep D) is het tarief 115 euro per uur, en hoger dan 90.000 bruto per jaar (tariefgroep E) is het tarief 125 euro per uur. Voor zakelijke tarieven, neem even contact met mij op. 
Bij een aanvullende zorgverzekering worden de kosten (geheel of gedeeltelijk) vergoed. 

WAT ALS IK NIET TEVREDEN BEN MET PRAKTIJK MARINA FIDDER?

Heb je een klacht? Allereerst zullen we dan proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als professionele therapeut ben ik aangesloten bij een beroepsvereniging, te weten Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamgeörienteerde (Psycho) therapie (SBLP). Bij deze stichting kan de klacht in tweede instantie worden voorgelegd, via  e-mail: info@sblp.nl. Ook ben ik gebonden aan het onafhankelijke klacht- en tuchtrecht dat door de stichting wordt gehanteerd: de CAM-COOP van beroepsvereniging SBLP. In derde instantie kun je met klachten daar terecht, en dat contact verloopt via de beroepsvereniging SBLP. Kijk voor meer informatie over mijn klachtenregeling op www.camcoop.nl/klachtenregeling